Jakob Våthatt

Jakob Våthatt kommer med regn.
Jakob Våthatt kommer med regn.

Jakob våthatt er et folkelig navn på minnedagen for apostelen Jakob den 25. juli.

Apostelen Jakob var en av Jesus sine tolv disipler, sønn til Sebedeus og Salome og fetter til Jesus. Han blei Spanias nasjonalhelgen, og grava hans i Santiago de Compostela der han etter legenden blei gravlagt 25. juli år 44, er et av de viktigste pilegrimsmålene i kristen tradisjon.

Primstavmerket er en hatt og et muslingskal (pilegrimene brukte ofte muslingskal som drikkebeger). I folkelig tradisjon er muslingskallet omtolka til en vanndråpe, derav namnet Jakob våthatt.

Siden 25. juli i det gamle landbruket falt midt i slåttonna, var merkedager som spådde været viktige. Denne dagen venta folk regn.

I dag har det slått til.Inntil klokka 1015 i dag hadde det falt 8,4 mm på Solvang i Signaldalen. (Kilde: Wikipedia.)