Elva

Skjermbilde Nordlys 25-07-1906.

Voldsom  flom
Det skal ha vært en voldsom flom i Signaldalen og andre elver i området 17. juli 1906. Flommen blei omtalt både i Nordlys, aftenposten og flere andre aviser. I Signaldalen har eg ikke hørt noen snakke om den. Men Amund Flugum, lærer blant anna i Signaldalen, og ordfører i Lyngen kommune, nevner den i et leserinnlegg i Nordlys 27. november 1909.Flere aviser bringer noen dager senere ei byrå-melding om flommen. Den her stod i Asker og Bærums Budstikke 27. juli 1906:

Skjermbilde fra Asker og Bærums Budstikke 27. juli 1906.

Stor flomskade nordpaa 
Tromsø, 21. juli. Flommen har anrettet Skade for Titusinder af Kroner i Signaldalen inderst i Lyngenfjord. Tirsdag Nat steg Signalelven 10 Fod over vanlig Vandstand.
Hele Dalen blev oversvømmet. Intet Menneskeliv er tabt, men Eng og Skog ligger i ruiner. Flere Jordeiendomme er aldeles dækket av Grus, Sand, Sten og Rødder.Elven har mangesteds gravet seg nyt Løb. Ingen her mindes en slig Flom. Signaldalen gaar fra Lyngenfjordens Bund mod Grænsen til Sverige og Finland.

Skjermbilde Nordlys

Fra Tromsø Stiftstiende 1. juli 1920:

Skjermdump fra Tromsø Stiftstiende.

«Tromsø Stiftstidende har hat en samtale med sekretæren for ferskvandsfiskerierne i Nord-Norge hr. Sunde som netop er kommet tilbake fra en reise til Signaldalen, Skibotten, Mandalen, Birtavarre.
Han uttaler at befolkningen har liten forstaaelse av at drive laksefiske rationelt. Der er megen rovdrift og grunden er vistnok den at befolkningen er ubekjendt med lakselovens bestemmelser hvis hensigt er at fremme fiskerierne. Loven sier at fisket skal slutte 26. august (stangfiske 14. september) men folk fisker længere og forstyrrer derved laksen i at gyte. Ukefredningen som varer fra fredag aften kl. 6 til mandag aften kl. 6 (dog ikke for stang) blir vistnok heller ikke respekteret. M. h. t. lovens paabud om maskevidde i not og garn har man ogsaa liten kjendskap til dette. Det er forbudt at bruke finere garn end 58 milimeter mellem hver knute.
Hvorvidt laksefisket i Lyngen er gaaet tilbake er ikke godt at si men enkelte mener at der har været fisket bedre tidligere aar. Der klages ogsaa over at man litet eller intet hører til fiskeristyret.
Det synes at ta sin opgave let.
Her er nu endel engelskmænd for at drive prøvefiske. Signalelven var ifjor bortleiet til en engelskmand og de fiskeriberettigede opsiddere hadde underskrevet kontrakt med ham. Nogen av dem fisket allikevel ulovlig med det resultat at engelskmanden reiste sin vei. Det er til stor skade for bygden hvis man mister engelsktnændene. Ikke bare økonomisk har man nytte av deres nærvær men det at de driver stangfiske virker næsten som en fredning.
Stort set ser det ut til at bli et godt lakseaar iaar som ifjor.
Hvad angaar fjeldvandene er disse ikke paa langt nær utnyttet som de kunde være det. Dette gjælderforøvrig ferskvandsfiskerierne i Nord-Norge i sin almindelighet. Jordbunden er mere jomfruelig her og her er rikere bestand end sydpaa.
Som det har været nævnt i aviserne befinder marshalk Haig sig nu i Alten paa laksefiske. Han er der som gjæst hos hertugen av Roxbourghe. Baade dennes far og bedstefar har leiet samme elv før ham. Bedstefaren var der allerede før hurtigruten – allerede i hjuldampernes tid.