Stordalsbrua (Tyskbrua)

I 2008 gikk ei gruppe entusiaster i gang med å bygge ny bru over Stordalselva i Stordalen. Den skulle erstatte brua som tyskerne bygde på slutten av krigen. Den ga opp for tidens tann en gang på 1970-tallet. Nybrua skulle bygges på samme sted.

Filmen her dokumenterer byggearbeidet.