Folk

Anton Solli (1889–1972)
var småbrukar på gården Solli i Signaldalen. Under krigen hjalp han flyktninger med å komme seg til Sverige. I lia oppfor gården hadde han innreda ei hule kor han gjømte folk som ville rømme fra tyskerne. Her forteller Magne Lockert om Anton og hula:

Drukningsulykke i Attkjippa
9. juli 1949. Det var byggeaktivitet på gården Fredheim, og noen kara skulle opp i elva og hente noen stokker som hadde satt seg fast under fløting. Det endte med en tragedie: Theodor Figenschau drukna, 42 år gammel. Magne Lockert var 19 år den gangen, og husker godt hva som skjedde.
Her forteller han om ulykka: