Sangsvanene er her

Sangsvaner på Luhpputjønna/Gustavtjønna.

Det her sangsvaneparet har oppholdt seg på Luhpputjønna/Gustavtjønna i fleire dager. Kanskje er det det samme paret som var her i fjor. Og året før det.

Ifølge Store norske leksikon har den norske hekkebestanden økt i løpet av de siste par tiårene. Norsk Ornitologisk Forening har estimert dagens hekkebestand til mellom 350 og 600 par.

Ifølge leksikonet ernærer sangsvana seg først og fremst på vannplanter som ålegras, tjønnaks og elvesnelle, men også i noe grad på virvelløse dyr i ferskvann.

Sangsvanene er monogame og holder sammen i etablerte par så lenge begge fuglene lever. De etablerer sine hekketerritorier og beskytter dette strengt både mot artsfrender og også ovenfor andre arter.