April, men vinteren holder stand

Vinteren holder stand i Signaldalen.

Etter en flere dager lang mildeværsperioden i slutten av februar med mye regn og snysmelting, kom det flere ladninger med mysny som blei ligganes. Derfor er det fremdeles få om noen barflekker å se foreløpig. Bildene over og under over er tatt i 120 meters høyde med Mavic Pro i dag.