Oppå fjellet, oppå fjellet…

Mitt jordbærsted, det er området mellom Treriksrøysa og Haretjønna, også kalt Veltvatnet. Det meste av første delen av videoen er derfra.
Åpent. Fritt. Stille.
Her kan du ligge i telt ei aprilnatt og høre rypene kalkle i småbjørkeskogen. Skjønt det er bitt færre av dem også med årene, ei utvikling som dessverre skjer med mange andre arter.