Mannfjellaksla – det er en flott nærtur!

[momentopress url=https://momento360.com/e/u/cab230612c604c0482d7e08a2db2f27c?utm_campaign=embed&utm_source=other&utm_medium=other]

Fra Mannfjellaksla har du utsikt alle vegne!

Alt etter kor lang tur du vil ta, er det tre alternative startsteder som er merka. Den lengste turen får man om man starter ved kommandobunkeren ved Torvmyra på FV321. Litt kortere tur får man om man starter fra Langmyra, vis a vis bommen på Hoppanesvegen, også her på FV321. Den korteste turen blir fra der 132 kV-linja (og snart 420 kV-linja) krysser FV321.
Så kan man gå så langt man vil. Uten klatring overhode, men i ganske slakt terreng kommer man faktisk litt høgre enn Otertinden. Og den er 1356 moh.
Man kan også skrive seg inn i turbøker på to steder langs denne ruta.